دلوین فامیلی

delvin.familly | دلوین فامیلی

معرفی ستاره آمار و اطلاعات

بیوگرافی

<p>زوم استار نه از ستاره ها پورسانت میگیره نه از شما تبلیغ دهندگان محترم ،این یه راه ارتباط بدون واسطه بین شما و ستارهاست شما میتونید از طریق دکمه واتساپ مستقیم به مدیر برنامه ستاره وصل بشید و هزینه تبلیغات در صفحه اشون رو‌ بپرسید زوم استار این وسط هیچ پورسانتی نمیگیره و شما فقط هزینه اصلی تبلیغات رو‌به بلاگر پرداخت میکنید</p>

مخاطبین :


بازدید پست :


میانگین لایک :


میانگین کامنت :


اینستاگرام

جنسیت مخاطبین

50درصد
50درصد
رده سنی مخاطبین مرد زن همه
 • 13-17 0 درصد
 • 18-24 0 درصد
 • 25-34 0 درصد
 • 35-44 0 درصد
 • 45-54 0 درصد
 • 55-64 0 درصد
 • +65 0 درصد
 • 13-17 0 درصد
 • 18-24 0 درصد
 • 25-34 0 درصد
 • 35-44 0 درصد
 • 45-54 0 درصد
 • 55-64 0 درصد
 • +65 0 درصد
 • 13-17 0 درصد
 • 18-24 0 درصد
 • 25-34 0 درصد
 • 35-44 0 درصد
 • 45-54 0 درصد
 • 55-64 0 درصد
 • +65 0 درصد

زمینه فعالیت

لایف استایل